Adresa pro zasílání reklamovaného zboží:
O způsobu reklamace a vrácení zboží Vás budeme informovat mailem.
 
povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných nedostatků. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

Na e-mailovou adresu provozovatele: obchod@original-testers.cz

povinnosti prodávajícího

O průběhu reklamace se může zákazník informovat na e-mailovou adresu: obchod@original-testers.cz.

Reklamace spolu s vadou bude vyřešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při uplatnění reklamace je nutno předložit stručný popis závady.


Reklamační list: ke stažení

 
Reklamace uplatněna v záruční době
V případě oprávněné reklamace hradí prodejce minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět. Pokud si kupující zvolí např. dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné nejlevnější variantě, vrací prodejce jen částku odpovídající ceně nejlevnější dopravy, kterou měl v době odesílání kupující na výběr napříč všemi dopravními společnostmi. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na jeho straně. Požadovanou částku hradí prodávající na bankovní účet, který si kupující zvolí při reklamací.


Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
neodborným zacházením,
zboží bylo poškozeno živly,
zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.


Vrácení zboží:

Internetová objednávka je smlouvou uzavřenou na dálku. Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, stačí v tomto termínu oznámit dodavateli, že od smlouvy odstupuje. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, zákazník odešle do tří dnů od odstoupení. Zboží nesmí být používán, poškozen, nebo nesmí být jinak snížena jeho hodnota. Po přijetí vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Dodavatel má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou osobní spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy předmětné zboží není na skladě, nebo jej nelze dodat, případně se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).